• 091 565 0948

Započela provedba Projekta edukacije o prednostima Europske unije „Info EU“

Započela provedba Projekta edukacije o prednostima Europske unije „Info EU“

S 1. rujnom, Udruga “Turbina promjena” započela je s provedbom aktivnosti Projekta edukacije o prednostima Europske unije „Info EU“. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a traje sve do 31. prosinca ove godine.

Kroz Projekt su planirane aktivnosti u obliku edukativnih radionica za djecu i mlade s ciljevima osvještavanja, edukacije i informiranja o Europskoj uniji, institucijama Europske unije, članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji te predsjedanju RH Vijećem EU. Poseban naglasak stavljen je na „Konferenciju o budućnosti Europe“, a o čemu će biti više govora na javnim trbinama za građane i širu javnost.

Na radionicama informiranja o EU sudjelovat će učenici osnovnih i srednjih škola na području grada Karlovca te članovi Savjeta mladih grada Karlovca, dok će javne tribine o “Konferenciji o budućnosti” biti rezervirane za sve zainteresirane građane i širu javnost u gradskim četvrtima i mjesnim odborima grada Karlovca i okolice. Predviđena je i javna kampanja kroz koju bi se osvijestili i informirali građani i šira javnost o prednostima i značenju EU, ali i o „Konferenciji o budućnosti EU“.

Projekt „Info EU!“ svojim je aktivnostima potpuno usmjeren na poticanje osviještenosti i informiranje djece, mladih, građana i šire javnosti o Europskoj uniji i o pojmu i značenju „Konferencije o budućnosti Europe. Uz edukaciju i promociju o osnovnim pojmovima koji se vežu uz Europsku uniju, svi sudionici bit će informirani o dosada nezabilježenom primjeru otvorene i uključive deliberativne demokracije.

Ciljanim skupinama omogućiti će se da otvoreno kažu što očekuju od Europske unije te kako prikupljena mišljenja iskoristiti u kreiranju politika i određivanju budućeg smjera EU. Također, ciljane skupine će se potaknuti da u što većem broju pridonesu oblikovanju vlastite budućnosti putem nove višejezične digitalne platforme, dostupnoj na čak 24 jezika, ali i da istu promiču na društvenim mrežama pod oznakom #TheFutureIsYours.Udruga za lokalni razvoj "Turbina promjena" je korisnik Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge
error: Content is protected !!