• 091 565 0948

O udruzi

Turbina logo

Udruga za lokalni razvoj “Turbina promjena” osnovana je 20. veljače 2012. godine kao rezultat 3-godišnjeg projekta razvoja zajednice u gradskoj četvrti Rakovac „Community development work in Croatia – „Education for students and professionals in social work“, kojeg je provodio Centar za civilne inicijative (CCI) iz Zagreba.

Udruga mobilizira građane na području kulture, zaštite okoliša, aktivizma, volonterstva, razvoja zajednice, uključivanja u donošenje lokalnih razvojnih politika, mobilizacije građana, cjeloživotnog učenja i ostalih društveno korisnih djelatnosti. Osobito potičemo uključivanje mladih u društveni život zajednice. Provodimo naše aktivnosti za najmlađe i najstarije stanovnike Karlovca. Trudimo se aktivno uključiti mlade ljude u donošenje odluka na najnižim razinama vlasti. Kroz provedbu projekata i aktivnosti koje pružamo djeci i starijim građanima omogućavamo pristup kvalitetnom provođenju slobodnog vremena, te stjecanje novih znanja čime se potiče cjeloživotno učenje.

Ciljevi udruge su:

 • Poticanje aktivnog građanstva i promicanje civilnog društva,
 • Demokratizacija društva, zaštita ljudskih prava i ostvarivanje međunarodne suradnje,
 • Razvoj i promicanje odgoje, obrazovanja i cjeloživotnog učenja,
 • Promicanje i razvoj energetske učinkovitosti, zaštite okoliša i održivog razvoja,
 • Integracija ranjivih skupina u život lokalne zajednice i pružanje socijalnih usluga.

Područja djelovanja sukladno ciljevima su:

 • Demokratska politička kultura: obrazovanje za demokratsko građanstvo, prevencija nasilja, volonterstvo, suzbijanje korupcije, poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju, praćenje javnih politika i javno zagovaranje, razvoj civilnoga društva, razvoj lokalne zajednice;
 • Gospodarstvo: energetika, socijalno poduzetništvo;
 • Ljudska prava: suzbijanje i zaštita od diskriminacije;
 • Međunarodna suradnja: razvojna suradnja;
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje: odgoj i obrazovanje; cjeloživotno učenje;
 • Održivi razvoj: razvoj ruralnih područja, razvoj urbanih područja, održivi gospodarski razvoj;
 • Socijalna djelatnost: socijalna pomoć i podrška, socijalne usluge;
 • Zaštita okoliša i prirode: očuvanje prirode, zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, zaštita životinja.

Djelatnosti udruge su:

 • Unapređivanje kulturnih, sportskih  i društveno korisnih sadržaja u Republici Hrvatskoj, Gradu Karlovcu i Županiji;
 • Povezivanje s udrugama sličnog ili istog usmjerenja kod nas i u svijetu;
 • Pomagati  mladima, đacima i studentima u ostvarenju njihovih prava;
 • Poticanje međugeneracijsku solidarnost i radi na zaštiti prava starijih;
 • Poticanje programa zaštite prava žena, radnih prava i prava potrošača u lokalnim zajednicama;
 • Provedba projekata od interesa za lokalnu zajednicu;
 • Provođenje programa cjeloživotnog učenja za sve građane;
 • Promicati međunarodnu suradnju i provođenje međunarodnih projektata;
 • Promicati i razvijati programe energetske učinkovitosti i održivog razvoja zajednice;
 • Promicati i razvijati programe zaštite okoliša i održivog razvoja u zajednici;
 • Provedba edukativnih radionica i kampanja u zajednici;
 • Provedba programa volontiranja i rad sa volonterima;
 • Promicanje integracije ranjivih skupina u život lokalne zajednice i provedba programa za podizanje kvalitete njihovog života;
 • Poticanje programa mobilnosti na području grada Karlovca i Karlovačke županije

Strateški ciljevi Udruge:

 • STRATEŠKI CILJ 1. Promicanje i razvoj energetske učinkovitosti i zaštite okoliša
 • STRATEŠKI CILJ 2. Integracija ranjivih skupina u život lokalne zajednice .
 • STRATEŠKI CILJ 3. Podrška razvoju volonterstva  na području Karlovačke županije
 • STRATEŠKI CILJ 4. Podrška razvoju međunarodnih aktivnosti i interkulturalizma na području Karlovačke županije.
 • STRATEŠKI CILJ 5. Osigurati samoodrživost organizacije sa snažnim kapacitetima i jasnom vizijom razvoja.

PROVEDENI PROJEKTI:

 • Udruga za lokalni razvoj „Turbina Promjena“ je do sada, od osnivanja 2012. godine provela velik broj projekata.
 • a) Udruga „Turbina promjena“ je bila uključena u provedbu sljedećih projekata:

1. „Food uniting Europe“ u sklopu programa „Mladi na djelu“ financiranog od strane Nacionalne agencije Ujedinjenog kraljevstva za provedbu projekata EU. Udruga je u projektu sudjelovala kao partner.

2. „Reconsider before consuming“ u sklopu programa „Mladi na djelu“ financiranog od strane Nacionalne agencije Republike Turske za provedbu projekata EU. Udruga je u projektu sudjelovala kao partner.

3. „LEAD YP“( Leadership and Empowering Approaches for Disadvantaged Young People ) – Nositelj projekta je CIP – Center for Innovative Practices, Sofia, Bugarska. Ukupna vrijednost projekta je 90.699,00 EUR-a, a financirala ga je Europska agencija za provedbu programa “Mladi na djelu” EACEA. Partneri na projektu su još bile nevladine organizacije Astiki mi Kerdoskopiki Eteria „EnGnosi“, Amindeo, Grčka i RegionalVoluntary Centre, Craiova, Rumunjska. Cilj projekta je poticati socijalno uključivanje mladih ljudi iz ugroženih i / ili marginaliziranih skupina i poboljšati njihove mogućnosti, vrijednosti i konkurentnost, te ih osnaživati da preuzmu vodstvo u vlastitim životima, opskrbljujući ih potrebnim vještinama da razviju svoj puni potencijal, povećaju njihovo samopouzdanje i samopoštovanje, i poticati ih da služe kao pozitivan uzor za svojim vršnjacima. Projekt se provodio u periodu od 01.02.2013. do 31.01.2014. godine.

Udruga je provodila i nekoliko manjih projekata na lokalnoj razini – obnova košarkaškog igrališta Bačvice na Rakovcu, boćalište na Foginovom kupalištu, organizaciju Rakovačkih sportskih i glazbenih susreta u sklopu manifestacije „Karlovačko ljeto“, organizaciju koncerata demo bendova, sportskih turnira lokalnog karaktera „Glazbeni festival moderne glazbe Blue Beach Summer Festival“, a koje su financirali Grad Karlovac, Karlovačka županija, Turistička zajednica, te mnogi privatni donatori.

b) Projekti na kojima je Udruga za lokalni razvoj „Turbina Promjena“ bila nositelj:

1. „Informacijske ulice“, projekt je financiran sredstvima iz europskog programa „Mladi na djelu“ od strane Agencije za mobilnost. Projekt je obuhvatio izradu i postavljanje sustava besplatnog bežičnog interneta u dijelu grada Karlovca u kojem se nalaze četiri srednje škole. Grad Karlovac je u projektu sudjelovao kao partner i podrška. Ukupan iznos projekta bio je 6.250,00 Eura, a provodio se u razdoblju od 01.08.2012. godine do 30.04.2013. godine.

2. Projekt za osnaživanje lokalne zajednice u razvoju civilnog društva i volonterstva na području posebne državne skrbi – “Jedan, dva, tri, uključi se i ti“ je prvi projekt koji je sufinanciran sredstvima Europske unije i to iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Partner na ovom projektu bila je Općina Plaški, gdje se provedba projekta i projektnih aktivnosti odvijala od 29.12.2014. do 28.12.2015. godine. Dugoročni cilj projekta bio je potaknuti razvoj lokalne zajednice uslugama i inicijativama civilnog sektora te samim time podići kvalitetu života mladih na području općine Plaški. Ukupna vrijednost projekta je 199.280,00 kuna.

3. Projekt organizacije civilnog društva u području zaštite okoliša i prirode – „Misli zeleno, radi zeleno“. Partneri na ovom projektu bili su: Općina Plaški, Odred izviđača “Vladimir Nazor” i Dom za djecu “Vladimir Nazor” iz Karlovca. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ciljevi zacrtani projektom bili su povećanje participativnog učenja i aktivnom uključivanju domicilnog stanovništva te pružanje potpore društvenoj uključenosti i razvoju kapaciteta lokalne zajednice za aktivnim sudjelovanjem u procesima zaštite prirode i okoliša. Vrijeme provedbe projekta bilo je od 1.9.2014. do 30.11.2015. Ukupna vrijednost projekta je 260.890,00 kuna.

4. Projekt organizacije civilnog društva u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije – „Solarno stablo“. Partneri na ovom projektu su bili Grad Karlovac, Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske, Dom za djecu “Vladimir Nazor” i Općina Plaški. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te sredstvima Grada Karlovca. Opći cilj projekta bio je poticanje korištenja obnovljivih izvora na području Karlovačke županije, te kroz širenje rezultata i u Republici Hrvatskoj. Projekt se provodio od 01.09.2014. do 31.08.2015. godine. Ukupna vrijednost projekta je 352.000,00 kuna.

5. Ciljevi zacrtani projektnom „Zeleni val“ bili su povećanje participativnog učenja i aktivnog uključivanja domicilnog stanovništva i mladih te pružanje potpore društvenoj uključenosti i razvoju kapacitete lokalne zajednice za aktivnim sudjelovanjem u procesima zaštite prirode i okoliša. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te se provodio od 1.10.2015. do 30.09.2016. godine. Vrijednost projekta je 132.500,00 kuna. Partner na projektu bila je Općina Plaški.

6. Projekt „Zelena klupica“ – Ciljevi zacrtani projektom bili su poticanje korištenja obnovljivih izvora energije na području PPDS –a, podizanje razine svijesti stanovništva lokalnih ruralnih zajednica o mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije, te poticanje ekološkog načina promišljanja, postavljanje instalacije solarne klupe i uspostava partnerstva udruga i lokalnih dionika u proaktivnom radu na promociji energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt se provodio od 01.12.2015. godine do 30.11.2016.godine, a ukupna vrijednost projekta je 142.750,00 kuna. Partner na projektu bila je Općina Plaški.

7. Projekt integracije starih i nemoćnih u život lokalne zajednice – „Nismo sami“ financiran je od strane Ministarstva socijalne politike i mladih i provodio se u partnerstvu s Gradom Karlovcem i Centrom za socijalnu skrb Karlovac. Cilj projekta „Nismo sami“ je izgradnja kapaciteta udruge za pružanje socijalnih usluga starim, nemoćnim i siromašnim osobama na području posebne državne skrbi u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti navedene  populacije. Projektom se nastojalo informirati javnost o samom projektu i o problematici starijeg i nemoćnog stanovništva, unaprijediti sustav pružanja socijalnih usluga za starije i nemoćne, te poboljšati kvaliteta života starijih i nemoćnih. Vrijeme provedbe projekta bilo je od 01.10.2015. do 30.09.2016. godine, a ukupna vrijednost projekta je 150.000,00 kuna.

8. Projekt osnaživanja i educiranja djece i mladih na području obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša „Živimo zeleno“, financiran je od strane HEP – a. Ciljevi projekta bili su podizanje razine svijesti građana o mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije, efektima uštede energije kroz energetsku učinkovitost i zelenu gradnju, poticanje ciljanih skupina na ekološki način promišljanja kroz edukativnu kampanju, te uspostava partnerstva udruga i lokalnih dionika u proaktivnom radu na promociji energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

9. Projekt osvještavanja građana o važnosti udomljavanja napuštenih životinja i odgovorne skrbi za životinje – „Daj šapu!“ sufinanciran je od strane Grada Karlovca u iznosu od 5.000,00 kuna. Ciljevi projekta bili su osvještavanje građana o važnosti udomljavanja napuštenih životinja i odgovorne skrbi za životinje, edukacija djece školske dobi u cilju zbližavanja i gradnje humanog odnosa prema životinjama, razvijanje svijesti i odgovornog vlasništva, te obuka mladih volontera u cilju zbližavanja i gradnje humanog odnosa prema životinjama, razvijanje svijesti i odgovornog vlasništva. Projekt se provodio od 1. 9. 2016. do 31.12.2016.

10. Projekt „Zajedno protiv ambrozije“ financiran je od strane Grada Karlovca u iznosu od 5.000,00 kn. Ciljevi projekta bili su osvještavanje građana o važnosti suzbijanja ambrozije, educiranje i osnaživanje građana u prepoznavanju ambrozije i usvajanju strategija uništavanja iste, te poticanje građana grada Karlovca na pokretanje vlastitih akcija uništavanja ambrozije. Projekt se provodio od 1. 9. 2016. do 31.12.2016.

11.  Projekt promicanja dječje participacije i aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici „I djeca to mogu“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i provodio se od 1.12.2016. do 31.5.2017. Glavni ciljevi projekta bili su osvještavanje građana o važnosti zaštite dječjih prava, osobito prava na sudjelovanje, edukacija djece školske dobi u cilju važnosti osvještavanja i zaštite dječjih prava, osobito prava na sudjelovanje, osnaživanje djece školske dobi u svrhu aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici, te osnaživanje volontera za rad s djecom školske dobi u području zaštite ljudskih prava. Ukupna vrijednost projekta je 37.000,00 kuna i provodio se u suradnji s Osnovnom školom „Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić i Osnovnom školom Mahično.

12. Građanska akcija „Zajednica za djecu“ financirana je od strane Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva u iznosu od 13.000,00 kuna, te se provodila u razdoblju od 1.3.2017. do 31.5.2017. Glavni cilj ove akcije bio je povećanje aktivnosti građana kroz uključivanje u osmišljavanje i provedbu inicijativa kojima je svrha podizanje kvalitete života, osobito djece i mladih, u lokalnoj zajednici.

13. Projekt podizanja kvalitete života starijih osoba „Prilika za nas“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i provodio se od 1.11.2016. do 31.10.2017. Glavni ciljevi projekta bili su osvještavanje građana o važnosti podizanja kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu, podizanje kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu kroz unapređenje sustava pružanja socijalnih usluga za starije osobe, te osnaživanje volontera za rad sa starijim osobama. Ukupna vrijednost projekta je 120.000,00 kuna, a provodila se u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Karlovac.

14. Projekt „Energija prirode“ financiran je od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije u sklopu Erasmus + programa: Ključna aktivnost 1 – Razmjena mladih. Provodio se od 1.3.2017. do 31.7.2017. godine. Glavni cilj projekta bio je potaknuti mlade sudionike u projektu da svojim inovativnim aktivnostima doprinesu zaštiti okoliša kroz korištenje obnovljivih izvora energije i poticanje energetske učinkovitosti potičući građane svojih zemalja na aktivnu participaciju. Ukupna vrijednost projekta je 18.700,00 eura.

15. Projekt „Daj Šapu“ financiran je od strane Grada Karlovca i Gradske toplane i provodio se od 1.7.2017 – 31.10.2017. Projekt je vrijedan 7.300,00 kuna, od čega Grad Karlovac sufinancira 4.000,00 kuna, a Gradska toplana 3.300,00 kuna. Ciljevi projekta bili su osvještavanje građana o važnosti udomljavanja napuštenih životinja i odgovorne skrbi za životinje, pozitivno prezentiranje i promocija udomljavanja životinja smještenih u skloništima za životinje na području Grada Karlovca s ciljem stvaranja pozitivne slike o životinjama i udomljavanju životinja, edukacija djece školske dobi u cilju zbližavanja i gradnje humanog odnosa prema životinjama, razvijanje svijesti i odgovornog vlasništva, obuka mladih volontera u cilju zbližavanja i gradnje humanog odnosa prema životinjama, razvijanje svijesti i odgovornog vlasništva.

16. Projekt „Učimo zeleno“ sufinancirali su Grad Karlovac, Inkasator d.o.o. i HEP d.o.o. u vrijednosti od 10.000,00 kuna, od čega je Grad Karlovac sufinancirao iznos od 3.000,00 kuna, Inkasator d.o.o. 2.000,00 kuna i HEP d.o.o. 5.000,00 kuna. Glavni ciljevi projekta bili su podizanje razine svijesti djece o zaštiti okoliša, poticanje ciljane skupine na ekološki način promišljanja kroz edukativne radionice i uspostava partnerstva udruga i lokalnih dionika u proaktivnom radu na promociji zaštite okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije. Projekt se provodio od 1.5.2017. do 30.11.2017.

17. Projekt „Pomozimo im, jer oni su dio nas“ sufinancirali su Zelenilo d.o.o. i Čistoća d.o.o. u iznosu od 5.000,00 kuna, od čega je Zelenilo d.o.o. sufinanciralo 2.000,00 kuna, a Čistoća d.o.o. 3.000,00 kuna.. Glavni ciljevi projekta bili su osnaživanje i razvoj kapaciteta civilnog sektora za provođenje inovativnih socijalnih usluga prema starijim i nemoćnim osobama te poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba u gradu Karlovcu putem volontera i članova Udruge „Turbina promjena“ i uspostavljanje učinkovitog sustava pružanja pomoći starijem i nemoćnom stanovništvu putem organiziranja volontera i članova udruge, koji su u provedbi projekta bili educirani za pružanje socijalnih usluga. Projekt se provodio od 1.5.2017. do 31.10.2017.

18. Projekt „Božićno zvono“ financiran je iz proračuna grada Karlovca u iznosu od 2.300,00 kuna, u sklopu Inicijative mladih grada Karlovca. Glavni cilj projekta bio je povećanje aktivnosti mladih kroz uključivanje u osmišljavanje i provedbu inicijativa kojima je svrha podizanje kvalitete života djece i mladih, u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Projekt se provodio od 1.12.2017. do 31.12.2017.

19. Projekt „Konferencija – Civilno društvo i mladi u Karlovcu“ financiran je iz proračuna grada Karlovca u iznosu od 2.850,00 kuna , u sklopu Inicijative mladih grada Karlovca. Glavni cilj projekta bio je povećati vidljivost rada organizacija civilnog društva koje rade s mladima i za mlade, informirati mlade o prilikama koje im se pružaju na području grada Karlovca i umrežavanje organizacija civilnog društva koje rade s mladima i za mlade. Projekt se provodio od 1.12.2017. do 31.12.2017.

20. Projekt organiziranja dnevnih aktivnosti za starije „Zajedno kroz dan“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i provodio se od 2.5.2017. do 1.5.2018. Glavni ciljevi projekta bili su osvještavanje građana o važnosti podizanja kvalitete života starijih osoba kroz organiziranje dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, podizanje kvalitete života starijih osoba kroz organiziranje dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje volontera za rad sa starijim osobama kroz organiziranje dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, te unapređenje sustava pružanja socijalnih usluga za starije osobe u ruralnim krajevima Karlovačke županije. Ukupna vrijednost projekta je 49.600,00 kuna.

21. Projekt promicanja dječje participacije „Naša prava“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 44.000,00 kuna. Glavni ciljevi projekta bili su osvještavanje građana o važnosti zaštite dječjih prava, osobito prava na sudjelovanje, edukacija djece školske dobi u cilju važnosti osvještavanja i zaštite dječjih prava, osobito prava na sudjelovanje, osnaživanje djece školske dobi u svrhu aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici  i osnaživanje volontera za rad s djecom školske dobi u području zaštite ljudskih prava. Partneri na projektu bili su Grad Karlovac i Društvo Naša djeca Karlovac. Projekt se provodio u periodu od 1. studenog 2017. do 30. travnja 2018.

22. Projekt usmjeren unapređenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici za 2018. godinu „Zlatne godine“ usmjeren je na organiziranje dnevnih aktivnosti starijih osoba u lokalnoj zajednici, u ruralnim krajevima Karlovačke županije i gradu Karlovcu. Financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, ukupna vrijednost projekta je 69.000,00 kuna, a traje od 01.06.2018. do 31.05.2019.

23. Projekt prevencije elektroničkog nasilja nad i među djecom “#IsključiNasilje” usmjeren je na edukaciju i prevenciju nasilja na društvenim mrežama i internetskim stranicama kojem su danas djeca sve više izložena. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ukupna vrijednost projekta je 90.000,00 kuna, a traje od 01. siječnja do 30. rujna 2019. godine.

24. Projekt „1, 2, 3 imamo prava svi!“ kroz radionice, osnaživanje djece za prenošenje znanja i uključivanje djece u život lokalne zajednice putem simulacije izglasavanja zakona, promiče važnost prava na sudjelovanje i doprinosi ostvarenju istog. Financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ukupna vrijednost projekta je 20.000,00 kuna, a traje od 01.01.2019. do 31.09.2019.

c) Udruga je bila partner na dva Erasmus+ projekta:

1. Projekt „NASA – natura land sustainable alternatives“ financiran ju u sklopu Erasmus + programa: Ključna aktivnost 1 – Razmjena mladih. Projekt je provodila organizacija Skautu Slenis iz Litve, a partneri su bili organizacije iz Rumunjske, Češke i Ukrajine. Ciljevi projekta su bili otkriti alternativne i ekološki prihvatljive mogućnosti za život , otkriti alternativne načine izgradnje zgrada/nastamba i promicati stil života sela među mladim ljudima.

2. Projekt „(Don’t) Buy it“ financiran je u sklopu Erasmus + programa: Ključna aktivnost 1 – Razmjena mladih. Projekt je provodila organizacija Narodni parlament iz Srbije, a treći partner je organizacija iz Makedonije. Cilj projekta bio je raspraviti i kritički promisliti o sljedećim temama: Koliko je web promijenio način na koji percipiramo medijske poruke, koja je uloga tradicionalnih medija u ovom kontekstu, te koji su novi medijski kanali, koje poruke dobivamo, na temelju kojih kriterija i kako internet funkcionira.

d) Udruga trenutno provodi četiri projekta:

1. Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Ukupni odobreni proračun je 150.850,00 kn godišnje u periodu od 2017. – 2019. godine. Institucionalna podrška obuhvatit će troškove edukacija i treninga, knjigovodstvenog servisa, uredskog materijala, te bankovne, komunikacijske i putne troškove, te osigurava zapošljavanje dvije osobe na radnim mjestima: Administrativni referent i Administrativni referent u području energetske učinkovitosti i zaštite okoliša.

Prezentacija o udruzi:

Prezentacija-udruge

error: Content is protected !!