• 091 565 0948

Uspješan završetak Erasmus + treninga za mlade „Learning Balloon“

Uspješan završetak Erasmus + treninga za mlade „Learning Balloon“

 „Turbina promjena“ uspješno je završila još jedan u nizu projekata za mlade. Ovog puta radi se o Erasmus+ treningu „Learning Balloon“. „Learning Balloon“ projekt je osmišljen u obliku treninga za osobe koje rade s mladima. Avantura u obliku treninga koja se održavala u Karlovcu okupila je mnoge međunarodne partnere koji su ujedno bili i sudionici treninga u Učeničkom domu Karlovac. Projekt je započeo s 1. listopadom 2020. godine a trajao je do 31. prosinca 2022. godine. Obzirom na dugotrajnu nepovoljnu situaciju s COVID-19 pandemijom, provedba treninga bila je odgođena do prve povoljnije situacije, a to je bilo od 25. srpnja do 1. kolovoza 2022. godine. „Learning Balloon“ projekt financiran je kroz program Erasmus +, a uz koordinaciju AMPEU – Agencija za mobilnost i programe EU.

Rad s mladima ključno je područje djelovanja brojnih Udruga pa tako i Udruge „Turbina promjena“. Svoje aktivnosti usmjeravamo ka radu s mladima i neformalnom obrazovanju. Ipak, neformalno obrazovanje i rad s mladima ne dobivaju količinu priznanja koje zaslužuju. Iz tih razloga obrazovanje i osposobljavanje osoba koje rade s mladima presudno je za osiguravanje kvalitetnog rada s mladima.

Kroz projekt su ostvareni svi zadani ciljevi i provedene su sve planirane aktivnosti. Partneri na projektu „Learning Balloon“ ujedno su bili i sudionici na aktivnostima, a to su: ACT o’ clock – Rumunjska, Shadows and Clouds – Sjeverna Makedonija, Solution HUB NGO – Armenija, DrONe – udruga za društveni razvoj i neformalno obrazovanje – Karlovac, Tim 42 – Srbija, Anka – Turska, U pokretu – Bosna i Hercegovina i JCI Prizren – Kosovo.  

Više informacija o Projektu i aktivnostima koje su provedene u okviru „Learning Balloon“ treninga možete saznati u priručniku u o projektu koji je izradila partnerska organizacija DrONe.

Drago nam je što smo uspješno završili projekt „Learning Balloon“. Nadamo se budućim suradnjama sa svim partnerskim organizacijama obzirom na sva pozitivna iskustva i dobru praksu prilikom provedbe ovog projekta. Diseminacija projekta.Udruga za lokalni razvoj "Turbina promjena" je korisnik Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge
error: Content is protected !!