• 091 565 0948

U novu godinu s trećim nastavkom Projekta prevencije elektroničkog nasilja nad i među mladima “#IsključiNasilje 3

U novu godinu s trećim nastavkom Projekta prevencije elektroničkog nasilja nad i među mladima “#IsključiNasilje 3

Udruga “Turbina promjena” je u 2024. godinu zakoračila i više nego aktivno s početkom trećeg nastavka Projekta prevencije elektroničkog nasilja nad i među mladima “#IsključiNasilje 3”.

Projekt je odobren od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a u okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu.

Službeni početak Projekta je 1. siječanj, a traje sve do 31. prosinca ove godine. S prvim Projektom na tematiku prevencije elektroničkog nasilja nad i među mladima započeli smo jos 2019. godine, dok smo drugi Projekt “#IsključiNasilje 2” proveli u pandemijskoj 2020. godini. Obzirom na uspjehe oba Projekta, odlučili smo provesti i treći dio Projekta.

Ciljevi ovogodišnjeg Projekta su osvještavanje mladih o elektroničkom nasilju s ciljem prevencije elektroničkog nasilja nad i među mladima, osvještavanje odgojno – obrazovnih djelatnika s ciljem prevencije elektroničkog nasilja i sigurnosti na Internetu, osvještavanje roditelja o elektroničkom nasilju i sigurnosti na Internetu i osposobljavanje volontera za rad s mladima u području sprječavanja elektroničkog nasilja nad i među mladima. Partneri na Projektu su Ekonomsko – turistička škola Karlovac, Gimnazija Karlovac, Mješovita – industrijska škola Karlovac i Karlovačka županija kao osnivač srednjih škola.

Kroz Projekt nas očekuje mnoštvo aktivnosti u obliku edukacija za mlade (učenike trećih) razreda srednjih škola partnera, prigodno obilježavanje Dana sigurnijeg Interneta i Dana ružičastih majica u veljači, stručne edukacije za roditelje i odgojno – obrazovne djelatnike, javna kampanja i e-priručnik na temu prevencije elektroničkog nasilja nad i među mladima koji će početkom školske godine 2024./2025. biti dostupan široj javnosti na društvenim mrežama i službenoj web stranici Udruge i partnera.

Uz radionice koje će provesti naše stručne vanjske suradnice, uspostavljena je i suradnja s Policijskom upravom karlovačkom, koja će volonterski provesti tri predavanja u svibnju, a na temu „Sigurnost na Internetu“.

Prve tri edukativne radionice nas očekuju već krajem ovog mjeseca.

Projekt je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.Udruga za lokalni razvoj "Turbina promjena" je korisnik Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge
error: Content is protected !!