52750039 427865484653606 7577983401630629888 n

 

Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“ danas je održala press konferenciju u sklopu predstavljanja Projekta promicanja aktivnog sudjelovanja djece u lokalnoj zajednici „1,2,3 – imamo prava svi!“.

Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“ danas je održala press konferenciju u sklopu predstavljanja Projekta promicanja aktivnog sudjelovanja djece u lokalnoj zajednici „1,2,3 – imamo prava svi!“. Projektna aktivnosti provode se u partnerstvu s osnovnim školama Banija, Grabrik, Mahično, Društvo Naša Djeca Karlovac, te Carpe Diem udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u vrijednosti od 20.000,00 kuna. Projektne aktivnosti provodit će se na području grada Karlovca i okolnih mjesta. Cilj provedbe projekta je osvještavanje djece i građana o važnosti zaštite dječjih prava, edukacije djece školske dobi u cilju važnosti osvještavanja i zaštite dječjih prava te osnaživanje volontera za rad s djecom školske dobi u području zaštite dječjih prava.

U sklopu projekta održat će se pet ciklusa interaktivno-kreativnih radionica u osnovnim školama partnerima, pod nazivima „Prava i obveze djece“, „Konvencija o pravima djece“, „Što je manifest dječjih prava“, i „Izrada manifesta dječjih prava“. „Trening vještina 1,2,3“ provodit će se s djecom Dječjeg vijeća iz Karlovca, pod stručnim vodstvom naše stručne suradnice, ispred Društva Naša Djeca Karlovac; Jasmina Rendulić. Ostale prethodne spomenute cikluse radionica provoditi će naši ostali stručni suradnici; Leo Staković, Natalija Špoljarić i Valentina Gambiroža. Također, predviđeno je i snimanje svih projektnih aktivnosti kroz cjelokupno trajanje projekta te konačno izrada edukativnog videa o istim. Projekt ima socijalni utjecaj na građane kroz podizanje svjesti o  zaštiti dječjih prava. 

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top