dječja prava

Udruga za lokalni razvoj "Turbina promjena" s drugim danom mjeseca siječnja započela je s predviđenim aktivnostima po Projektu promicanja aktivnog sudjelovanja djece u lokalnoj zajednici – „1, 2, 3 imamo prava svi!“

Ciljevi projekta su osvještavanje građana o važnosti zaštite dječjih prava, osobito prava na sudjelovanje, edukacija djece školske dobi u cilju važnosti osvještavanja i zaštite dječjih prava, osnaživanje djece školske dobi u svrhu aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici i osnaživanje volontera za rad s djecom školske dobi u području zaštite dječjih prava. 

Projekt se bazira na podizanje svijesti o važnosti zaštite dječjih prava i ostvarivanja istih, osnaživanje u vidu usvajanja vještina važnih za aktivno uključivanje u rad lokalne zajednice (komunikacijske, socijalne  i zagovaračke vještine, rješavanje sukoba i donošenje odluka) kako bi se potaknulo vršnjačko učenje, te izravna participacija u rad lokalne zajednice kroz predstavljanje projektnih aktivnosti, organiziranjem simulacije „Izglasavanje Manifesta dječjih prava“ i izradom videa o projektu. Glavne aktivnosti projekta su interaktivne radionice na temePrava i obveze djece“ te „Konvencija o dječjim pravima koje će obuhvatiti 50 djece do 11 godina u tri osnovne škole; interaktivne i kreativne radionice na temu Što je Manifest dječjih prava i Izrada Manifesta dječjih prava koje će obuhvatiti 50 djece do 11 godina u tri osnovne škole, te za rezultat imati predložak Manifesta dječjih prava; Trening vještina za članove Dječjeg vijeća Grada Karlovca, koji će članovima pružiti vještine važne za prijenos znanja svojim suučenicima; interaktivne radionice Djeca za djecu će održati učenici članovi Dječjeg vijeća Grada Karlovca u svojim školama; i simulacija Izglasavanje Manifesta dječjih prava na kojoj će se izglasati Manifest dječjih prava zajedno s predstavnicima lokalne samouprave.

Radionicama, promotivnim  i organiziranim aktivnostima, osim razvijanja zajedništva, solidarnosti i osjećaja pripadnosti lokalnoj zajednici, doprinijet će se boljoj integraciji i povećanju senzibiliteta o važnosti ulaganja vlastitih snaga u podizanje kvalitete života djece u lokalnoj zajednici. Organizacijom interaktivnih radionica, izradom Manifesta dječjih prava, te videa o projektu i poticanjem dječje kreativnosti i samoinicijativnosti razvijat će se načini kako na zabavan i edukativan način učiti o pravima i zaštiti prava djece, te će se razvijati i pozitivni stavovi prema uključivanju djece u procese odlučivanja, naglasiti važnost razvijanja pozitivne navike aktivne participacije u društvu od najranije dobi i usvojiti vještine vođenja međusektorskog i međugeneracijskog dijaloga.

Partneri na projektu su Društvo Naša Djeca Karlovac, Carpe Diem udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, OŠ Grabrik, OŠ Banija i OŠ Mahično, a projekt je vrijedan 20.000,00 kuna.

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top