Konvencija o pravima djeteta

Na današnji dan prije 30 godina, točnije 20. studenoga 1989. godine, Generalna skupština Ujedinjenih naroda je usvojila Konvenciju o pravima djeteta. Taj sveobuhvatni sporazum o ljudskim pravima i pravni instrument za promicanje i zaštitu prava djece potvrdio je veliki broj država, a u Republici Hrvatskoj Konvencija o pravima djeteta je na snazi od 1991. godine.

Međunarodni dan dječjih prava obilježava se svake godine 20. studenog. Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 20. studenog 1959. godine usvojila „Deklaraciju o pravima djeteta“, a točno trideset godina kasnije usvojena je i „Konvencija o pravima djeteta“ - točnije 20. studenog 1989. godine.  Na taj dan svijet je dao obećanje da će svoj djeci na svijetu osigurati jednaka prava, bez obzira na geografski, ekonomski ili neki drugi položaj. Konvenciju su potpisale 194 države (među kojima i Hrvatska), čime je ona postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti.

Time je svijet pokazao želju da učini sve što može kako bi se zaštitila i osigurala prava djece na preživljavanje, sudjelovanje i razvoj te svijet bez diskriminacije. Konvencijom se želi osigurati svakom djetetu i mladoj osobi (do 18 godina) pravo na obrazovanje, zdravstvenu skrb, prehranu, smještaj, igru, uvažavanje, poštovanje, zaštitu od diskriminacije, iskorištavanja, nasilja… i još mnogo toga.

Dječja prava navedena u Konvenciji mogu se podijeliti u četiri glavne skupine:

  1. Prava preživljavanja – tu spadaju pravo na prehranu (pravilnu), smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard
  2. Razvojna prava  - pravo na razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kulturu, identitet
  3. Prava sudjelovanja – pravo na donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama
  4. Prava zaštite – zaštita od zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.

Organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama, svake godine raznim aktivnostima i akcijama potiču na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava s ciljem senzibiliziranja javnosti, a pogotovo osvještavanja ustanova na potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

 

 

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top