TD CyberBullying2

Udruga „Turbina promjena“ započela je sa mjesecom siječnjom s aktivnostima po Projektu prevencije elektroničkog nasilja nad i među djecom #IsključiNasilje.

 S obzirom na sveopću digitalizaciju društva koja je danas prisutna, svjedoci smo sve češćeg korištenja tehnoloških naprava te pristupa internetskoj vezi od strane djece. Iako digitalizacija i pristup internetu djeci donosi brojne prednosti, oni sa sobom donose i brojne negativne utjecaje. Tako je jedan od najvažnijih negativnih utjecaja upravo takozvani "Cyberbullying". Naime, elektroničko vršnjačko nasilje, odnosno Cyberbullying, sve je više prisutan u životima današnje djece, a ono uključuje različita ponašanja pojedinaca ili grupa koji putem interneta ili mobitela komuniciraju na neprijateljski ili agresivan način, s namjerom uzrokovanja štete ili neugode drugima. Upravo iz toga razloga smo započeli sa ovim projektom radi smanjenja elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima.

Projektom #IsključiNasilje provoditi će se radionice na temu elektroničkog nasilja nad i među djecom, te ujedno osnažiti partnerstva Udruge za lokalni razvoj "Turbina promjena" s ostalim lokalnim dionicama kroz provedbu projekta prevencije elektroničkog nasilja nad i među djecom. Radionice će se provesti u OŠ Banija, OŠ Grabik, OŠ Mahično i OŠ Grabrik. Prioriteti projekta su osnaživanje uloge prvenstveno djece, nastavnika, roditelja, građana. Projektom se želi potaknuti i vršnjačko učenje kroz poticanje djece uključene u projekt na prenošenje iskustava i znanja stečenih preko radionica. Ciljevi koji se namjeravaju ostvariti provedbom ovoga projekta su osvještavanje djece o elektroničkom nasilju u cilju prevencije elektroničkog nasilja nad i među djecom, osvještavanje odgojno-obrazovnih djelatnika u prevenciji elektroničkog nasilja, osvještavanje roditelja o elektroničkom nasilju i sigurnosti na internetu te osposobljavanje volontera za rad sa djecom u području sprečavanja elektroničkog nasilja nad i među djecom.

Partneri na projektu su Grad Karlovac, OŠ Banija, OŠ Mahično, OŠ Grabrik i OŠ Draganići, a vrijedan je 90.000,00 kuna. Financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politku. Korisnici projekta su jedinica lokalne samouprave ,obitelji djece uključene u radionice, volonteri, građani i organizacije civilnog društva. Ovaj projekt ima socijalno - ekonomski utjecaj na građane kroz širenje svijesti o problematici elektroničkog nasilja nad djecom, te će se kroz prezentaciju dodatno informirati javnost o problematici elektroničkog nasilja. Projekt će također za krajnje korisnike imati i druge organizacije civilnog društva kroz iskorištavanje rezultata i jačanje rada na aktivnijoj prevenciji nasilja nad i među djecom.

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top