skola za zivot

Ove je godine s prvim danom školske godine za mnoge hrvatske škole počela i „Škola za život“ – eksperimentalni program Ministarstva znanosti i obrazovanja i svojevrsni početak dugo očekivane kurikularne reforme u Hrvatskoj. Doduše, s nekim manjim problemima, kao što su kašnjenja udžbenika, opreme i sl., no 46 osnovnih i 26 srednjih škola ovu su godinu počeli s novim programima. No, što je to „Škola za život“?

Jedan od glavnih ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije iz 2014. godine je provođenje cjelovite kurikularne reforme koja uključuje:

a) razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje;

b) jasno definiranje odgojnoobrazovnih ishoda koji nisu isključivo kognitivne prirode (znanja), nego u skladu s određenjem temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje, uključuju i razvoj vještina, stajališta kreativnosti, inovativnosti, kritičkog mišljenja, inicijativnosti, poduzetnosti, estetskog vrednovanja, odgovornosti, odnosa prema sebi, drugima i okolini, vladanja i mnogobrojne druge;

c) otvorene didaktičko-metodičke sustave koji omogućuju odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, djeci i učenicima slobodu u izboru sadržaja, metoda i oblika rada;

d) jasno određene standarde/kriterije razvijenosti i usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda.

„Škola za život” je zapravo naziv eksperimentalnog programa Ministarstva znanosti i obrazovanja (koje je nositelj programa) te u kojem sudjeluje 46 osnovnih i 26 srednjih škola iz svih županija u Hrvatskoj.  Eksperimentalni program provodi se u osnovnim školama i to u prvom i petom razredu u svim predmetima te u sedmom razredu za predmete biologija, kemija i fizika. U srednjim se školama provodi u prvom razredu gimnazije u svim predmetima te u prvom razredu četverogodišnjih strukovnih škola u općeobrazovnim predmetima.

Cilj ovog eksperimentalnog programa je provjera primjenjivosti novih kurikuluma i oblika metoda rada te novih nastavnih sredstava s obzirom na ciljeve:

a) povećanje kompetencija učenika u rješavanju problema,

b)povećanje zadovoljstva učenika u školi te motivacija njihovih učitelja i nastavnika.

Svi kurikulumi dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja., a svi dokumenti su sastavni dio ovog eksperimentalnoga programa.

Ovim eksperimentalnim programom mijenjat će se, osim kurikuluma, nastavne metode i metode vrednovanja, zatim načini rada, udžbenici i nastavni materijali te okruženje za učenje u smislu da će se primjenjivati tehnologije. Tako će se učitelji i učenici i dalje se služiti papirom i olovkom te kredom i pločom, ali uz primjenu računala, tableta i pametnih ploča. Program je prigodno nazvan „Škola za život“ jer bi se učenike trebalo više učiti da rješavaju konkretne zadatke koje mogu primjenjivati u životu – primjerice, ne toliko da uče kako pronaći rješenje jednadžbe 2x+3y=5, već da analiziraju i pronađu rješenje za zadatke s kojima se susreću u životu – npr. usporedba različitih cijena. S druge strane, nastavnici će biti administrativno rasterećeni te imati veće mogućnosti za stručna usavršavanja i usvajanja znanja i vještina koja će im pomoći u daljnjem radu. Dakako da će se raditi i na suradnji škola i roditelja kako bi poboljšali komunikaciju, ali i da sami roditelji biudu više uključeni u obrazovanje svoje djece.

Budući da je ovo tek prva godina provedbe ovog eksperimentalnog programa, teško već sada možemo govoriti o konkretnim rezultatima, no reforma obrazovanja je već godinama prijeko potrebna, a ovakvi programi su itekako dobrodošli.

Od ukupno 72 škole uključene u ovaj program, dvije su iz Karlovačke županije i to Prva osnovna škola Ogulin te Osnovna škola Barilović.

Financiranje provođenja programa osiguralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz tri izvora: državnoga proračuna RH, Europskoga socijalnog fonda te Programa potpore strukturnim reformama.

 Autorica: Anamarija Garašić Severinac

 

volonteri

Sponzori, donatori i partneri

Carpe_diem_logo.pngDrutvo_Naa_djeca_Karlovac_logo.pngGradska_Toplana_logo.jpgHEP_RGB.pngHK-logo-color.pngINKASATOR_LOGO_RGB.jpgKarlovac_logo_.jpgMDOMSP_logo.pngMcdonalds_logo.jpgNajbolji_prijatelj.pngOS-Grabrik-Logo-.jpgO_Draganii.pngO_Mahino_logo.pngZELENILO-LOGO.jpgZoo_villi_logo.pngistoa_logo.pnglogo_kole_banija.pnglogo_zoo_hobby.png
Go to top