3 ciklus kolaž

Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“ provela je posljednju radionicu u sklopu trećeg ciklusa edukativnih radionica pod nazivom „Što je manifest dječjih prava“, te posljednju radionicu ciklusa „Trening vještina“ kroz Projekt promicanja aktivnog sudjelovanja djece u lokalnoj zajednici – „ 1, 2, 3, - Imamo prava svi!“. 

 

Radionice su održane u Osnovnim školama Banija, Grabrik i Mahično.

Ciklus edukativnih-interaktivnih radionica „Što je manifest dječjih prava“ je treći od ukupno šest ciklusa radionica koji se provode kroz Projekt „1, 2, 3, - imamo prava svi!“, a radionice je izvodila stručna suradnica Valentina Gambiroža iz partnerske organizacije Carpe Diem. Dok je stručna suradnica Jasmina Rendulić održala posljednju interaktivnu radionicu pod nazivom „Trening vještina 3“ s djecom članovima Dječjeg vijeća Karlovac u prostorijama Centra za mlade Grabrik.

Na edukativnim radionicama „Što je manifest dječjih prava“ definirali smo što je to manifest dječjih prava, a kroz radionicu saznali koliko su djeca upoznata s terminom manifest. Djeca su kroz ovaj ciklus edukativno-interaktivnih radionica imali priliku naučiti što je to manifest dječjih prava kroz igru i slušanje izvoditelja.

Na interaktivnoj radionici „Trening vještina 3“ djeca iz Dječjeg vijeća Karlovac naučili su kako sami organizirati i provesti edukativnu radionicu u svojim školama.

Sljedeći ciklus radionica „Izrada manifesta dječjih prava“ održat će se u mjesecu svibnju.

Davor Beber