• 091 565 0948

Volonterstvo, Youthpass, EVS

Članci na ovoj stranici nalaze se u arhivi.

 • Volonterstvo
 • Volonterstvo

  volonterstvo

  Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu! – Mahatma Gandhi

   

  ŠTO JE TO VOLONTIRANJE?

  Riječ volonter dolazi od francuske riječi “volontaire” te označava osobu koja besplatno obavlja neki rad. U svijetu je volonterstvo definirano na različite načine, ali se može reći kako je u svojoj najširoj definiciji volonterski rad neplaćeno, neprofitno, slobodno izabrano djelovanje koje se javlja u različitim oblicima.

  Upravo na tome temelji se i definicija volonterstva koju je prihvatila Republika Hrvatska (Zakon o volonterstvu NN 58/07) koja kaže:
  Volontiranjem se, u smislu ovoga Zakona, smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno“.
  Volontiranje, kao dobrovoljna aktivnost, je prije svega sloboda izbora, a sloboda je osnovna težnja ljudske civilizacije i temeljno obilježje demokracije. Osim toga, volonterstvo u sebi sadrži potencijal izgradnje suosjećanja i solidarnosti s drugima i drugačijima.
  Prema Europskom manifestu o volontiranju,  volontiranje je aktivnost koja se poduzima slobodnom voljom pojedinca te osobnim izborom i motivacijom; bez želje za financijskom dobiti; u organiziranom okruženju (unutar nevladinih udruga, volonterskih centara, manje ili više organiziranih neformalnih skupina); u želji da se pomogne drugim osobama i društvu u cjelini, pridonoseći zajedničkim vrijednostima, bez osobnih interesa (iako je volontiranje od jednake koristi i samoj osobi koja volontira).
  Volontiranje u obliku davanja usluga uglavnom je vezano uz organizirane, često institucijske kontekste. Ovakvim oblikom volontiranja pruža se pomoć, primjerice u bolnicama, domovima za djecu, domovima za stare i nemoćne i slično. Volontiranje kroz aktivno uključivanje u društvo, s ciljem proaktivnog iniciranja promjena u društvu, noviji je oblik volontiranja u Hrvatskoj. Najčešće se odnosi na aktivno sudjelovanje u političkim, neprofitnim organizacijama, neformalnim građanskim inicijativama i interesnim grupama. U Hrvatskoj se u posljednjih nekoliko godina razvijaju novi pristupi organiziranom volontiranju. Uglavnom se volonterske aktivnosti provode kroz organizacije civilnog društva  i ustanove zdravstvene i socijalne skrbi koje na ovaj način podižu kvantitetu i kvalitetu svojih aktivnosti i usluga.

   

  zakonsko-uredjenje-volonterstva2

  POVEZNICE:
  Zakonsko uredjenje volonterstva

  Zakon o volonterstvu

  Etički kodeks

  Volonterstvo i Udruga:

  Udruga za lokalni razvoj od samog početka djelovanja veliku važnost pridodaje i volonterima Udruge. Udruga trenutno broji 56 volontera. Volonteri Udruge sudjeluju u raznim aktivnostima Udruge – od same pripreme projektnih prijedloga, pripreme i pisanja projektnih aktivnosti do sudjelovanja na istima. Volonteri Udruge volontraju u različitim područjima provedbe aktivnosti – od rada sa osobama starije životne dobi (sudjelovanje u raznim radionicama, pomoć u i oko kuće), djecom, mladima te na provedbi aktivnosti na području energetske učinkovitosti i zaštite okoliša.

  Zanima Vas voloniranje i želite pomoći drugima? Prijavite se za volontiranje u Udruzi “Turbina promjena”.

  Youthpass

  youthpass

  Što je Youthpass?

  YOUTHPASS je alat Europske komisije za planiranje, praćenje, vrednovanje i priznavanje rezultata neformalnog učenja svih sudionika u projektima programa Erasmus+: Mladi na djelu. Cilj mu je osvijestiti i potvrditi rezultate neformalnog učenja, pridonijeti priznavanju rada osoba koje rade s mladima i povećati zapošljivost osoba koje rade s mladima kao i samih mladih osoba. Youthpass potvrda razlikuje se od većine diploma i priznanja koje mladi primaju kao potvrdu za stečena znanja i vještine tijekom formalnog obrazovanja. Youthpass je istodobno potvrda i proces samoosvještavanja rezultata učenja, jer o stečenim znanjima i vještinama promišlja sam sudionik. Nakon provedenih aktivnosti sudionik sam ocjenjuje svoje aktivno sudjelovanje u projektu te opisuje nova znanja koja je tom prilikom stekao. Kao alat za prepoznavanje rezultata neformalnog učenja u projektima sufinanciranima u sklopu programa Erasmus+: Mladi na djelu, smješta politike u praksu kao i prakse u politike.  Youthpass je razvijen i provodi se od strane SALTO Resursnog centra.

  • Kreirajući svoju Youthpass potvrdu uz podršku voditelja, mentora ili trenera, sudionici projekata programa Erasmus+: Mladi na djelu imaju mogućnost opisati što su u projektu radili te koje su kompetencije stekli. Stoga Youthpass podupire promišljanje o naučenom tijekom procesa neformalnog učenja pojedinca. Bilježenjem dodatnih vrijednosti stečenih u projektima Erasmus+: Mladi na djelu, Youthpass svojim aktivnostima potiče na aktivno EU građanstvo mlade ljude i osobe koje rade s mladima.
  • Kao geografski vrlo raširen instrument neformalnog učenja mladih, Youthpass pridonosi boljem razumijevanju različitih društvenih ponašanja i kodeksa iz drugačijeg okruženja. Dokumentiranjem stečenih kompetencija u jednoj potvrdi, Youthpass u konačnici ciljano pomaže većoj zapošljivosti mladih ljudi i osoba koje rade s mladima. Kako bi se unaprijedila kvaliteta projekata usmjerenih mladima tijekom Youthpass procesa učenja, SALTO Resursni centar pruža dodatne aktivnosti treninga kao i materijale za osobe koje rade s mladima te voditelje.

  Osam ključnih kompetencija

  Stečena znanja i vještine sudionik utvrđuje i opisuje koristeći se okvirom od osam ključnih kompetencija: 

  KOMUNIKACIJA NA MATERINSKOM JEZIKU

  komunikacija na hrvatskom jeziku

  Ova kompetencija obuhvaća vještine izražavanja i tumačenja izričaja, osjećaja, činjenica i mišljenja u usmenom i pisanom obliku (slušanje, govor, čitanje i pisanje) kao i jezične interakcije na materinskom jeziku sudionika.

   

   

   

   

  KOMUNIKACIJA NA STRANIM JEZICIMA

  welcome 905562 640

  Ova kompetencija obuhvaća vještine izražavanje mišljenja, osjećaja i činjenica kao i jačanje interkulturalnog razumijevanja te samopouzdanja u komunikaciju na stranom jeziku. Sve navedeno odvija se kroz četiri dimenzije (slušanje, govor, čitanje i pisanje) i vezano je uz različite jezike, a prema društvenoj i kulturnoj pozadini pojedinca, okolini, potrebama i/ili interesima.

   

   

  MATEMATIČKE KOMPETENCIJE I OSNOVNE KOMPETENCIJE U PODRUČJU ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

  STEM kompetencijeMatematičke kompetencije su vještine razvoja i primjene matematičkog razmišljanja s ciljem rješavanja niza problema u svakodnevnim situacijama. Kompetencije u području znanosti odnose se na vještine i spremnost korištenja korpusa znanja i metodologije iz prirodnih područja sa svrhom donošenja zaključaka na temelju izvedenih dokaza. Kompetencije u području tehnologije obuhvaćaju primjenu znanja i metodologije s ciljem odgovora na ljudske želje ili potrebe

   

  DIGITALNE KOMPETENCIJE 

  digitalne kompetencijeDigitalne kompetencije uključuju samostalno korištenje Informacijske i društvene tehnologije (IST) za rad, slobodno vrijeme i komunikaciju. Osnovne vještine – uporaba računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, produciranje, prezentiranje i razmjenu informacija te komuniciranje i sudjelovanje na društvenim mrežama putem interneta.

   

  UČITI KAKO UČITI

  učiti kako učitiKompetencija koja nudi mogućnost nastavka i ustrajnosti u učenju, organiziranje vlastitoga učenja, uključujući učinkovito upravljanje vremenom i informacijama, pojedinačno ili u grupi. Ova kompetencija uključuje svijest o procesu i potrebama učenja, prepoznavanju raspoloživih mogućnosti i sposobnosti u svladavanju prepreka kako bi učenje bilo što uspješnije.

   

  SOCIJALNE I GRAĐANSKE KOMPETENCIJE

  socijalne i građanske kompetencijeSocijalne kompetencije uključuju osobne, međuljudske i interkulturalne kompetencije kao i sve oblike ponašanja koje osposobljavaju pojedinca da sudjeluje na učinkovit i konstruktivan način u društvenom i poslovnom životu u sve raznolikijim društvima kao i sposobnost za rješavanje sukoba. Građanske kompetencije osposobljavaju pojedinca za sudjelovanje u građanskom životu temeljem znanja o društvenim i političkim konceptima i strukturama te posvećenosti aktivnom i demokratskom sudjelovanju.

   

   

  OSJEĆAJ ZA INICIJATIVU I PODUZETNIŠTVO

  osjecajj za inicijativu i poduzetnistvoOva kompetencija odnosi se na sposobnost pojedinca da ideje pretvori u djela. To uključuje kreativnost, inovativnost i preuzimanje rizika, kao i sposobnost planiranja i upravljanja projektima radi postizanja odličnih rezultata.

   

   

   

  KULTURNA OSVIJEŠTENOST I IZRAŽAVANJE

  kulturna osvještenostOva kompetencija odnosi se na osvještavanje važnosti i uvažavanje kreativnog izražavanja različitih ideja, iskustava i osjećaja putem raznih medija, glazbe, scenske umjetnosti, književnosti i likovne umjetnosti.

   

   

  Aktivnosti i jezici Youthpass-a

  Youthpass potvrde za sudjelovanje u programu Erasmus+: Mladi na djelu trenutno su dostupne za sljedeće aktivnosti:

  1. Youthpass za KA1 – Razmjene mladih
  2. Youthpass za KA1 – Europsku volontersku službu
  3. Youthpass za KA1 – Mobilnost osoba koje rade s mladima
  4. Youthpass za Aktivnosti transnacionalne suradnje
  5. Youthpass za KA3 – Strukturirani Dijalog

  Youthpass mrežni alati dostupni su na 29 europskih jezika. Željeni jezik mrežne stranice Youthpassa možete odabrati u padajućerm izborniku u gornjem lijevom kutu ekrana. Youthpass potvrdu za jednog sudionika moguće je izraditi na više službenih jezika slijedeći korake izrade na tom jeziku. Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je Youthpass potvrde za sudionike u projektima programa Erasmus+: Mladi na djelu, ključnih aktivnosti KA1 i KA3 te za sudjelovanje na TCA aktivnostima u području mladih od sada moguće izraditi i na hrvatskom jeziku!

  Kako izraditi Youthpass potvrdu?

  Proces izrade Youthpass potvrde vrlo je jednostavan i oduzet će vrlo malo Vašeg vremena. S obzirom da je alat dizajniran tako da dozvoljava pripremu potvrda prije početka aktivnosti, većinu traženih podataka koji su Vam poznati možete unijeti prije same aktivnosti (npr. detalji projekta, detalji sudionika i sl.) te spremiti upisane podatke. Tako za daljnje popunjavanje ostaje samo onaj dio potvrde koji se odnosi na stečene kompetencije tijekom aktivnosti svakog pojedinog sudionika.   

  izrada youthpass a

  Potvrde izdaju organizacije ili vodeće osobe koje rade s mladima uključene u projekt (npr. voditelji skupina, mentori, treneri).

  KORISNE POVEZNICE:

  Na sljedećim poveznicama možete pronaći korisne savjete kako biste što lakše implementirati Youthpass u Vaš projekt.

  1. Službena Youthpass mrežna stranica
  2. Publikacija Youthpass vodič (hrvatska verzija)
  3. Publikacija Youthpass for all
  4. Publikacija Youthpass Unfolded
  5. Publikacija Unlocking Doors to Recognition
  6. Publikacija Youthpass in the EVS training cycle
  7. Publikacija A Competence Model for Youth Workers to Work Internationally
  8. Pomoćni materijali za evaluaciju naučenog Learning out of the Box
  9. Letak za mlade osobe So what do you get from Youthpass?
  10. Letak za osobe koje rade s mladima How does Youthpass support youth work?
  11. Brošura “Youthpass for absolute beginners”(izdanje norveške nacionalne agencije)
  12. Youthpass publikacije i priručnici 
  13. Youthpass u Razmjenama mladih (izdanje irske nacionalne agencije)
  14. Kako koristiti Youthpass prilikom razgovora za posao (video u izdanju estonske nacionalne agencije)

  Izvor: Agencija za mobilnost i programe EU

  youthpass2

   

  POVEZNICE:
  www.youthpass.eu

  Youthpass vodič

  Youthpass for absolute beginners
  Youthpass in the EVS training cycle
  Youthpass and Human Resource Development
  Youthpass – Result analysis
  Youthpass Unfolded

  Europska volonterska služba

  EVS

  Imaš li hrabrosti otići od kuće na duže vrijeme i upoznati novu kulturu, a usput se aktivno angažirati u radu s osobama s posebnim potrebama, radu s mladima ili pak na području zaštite okoliša zemlje u koju odlaziš? Jeste li organizacija koja želi dodati europsku dimenziju svojem radu ugošćivanjem međunarodnih volontera? Jeste li organizacija koja želi pružiti europske prilike mladima iz svoje lokalne zajednice i slati ih da provedu neko vrijeme volontirajući u drugoj zemlji?

  Ako ste odgovorili potvrdno na barem jedno od ovih pitanja, na pravome ste mjestu – jer Europska volonterska služba, popularno zvana EVS, ima rješenje za vas!

  Europska volonterska služba podupire dugoročno individualno i grupno volontiranje mladih. Da bi volonter mogao otići u drugu zemlju, važna su još dva partnera: organizacija pošiljatelj i organizacija domaćin. Organizacija pošiljatelj je pravna osoba iz zemlje u kojoj volonter boravi i koja je zadužena za pripremu volontera za boravak u stranoj zemlji, za održavanje kontakta s volonterom za vrijeme trajanja volonterske službe i za pružanje podrške volonteru nakon povratka.

  Organizacija domaćin je odgovorna za planiranje i provedbu aktivnosti, za podršku pri izvršavanju zadataka i prilagodbe životu u stranoj zemlji te za osposobljavanje volontera.

   

  Akreditacija udruge za EVS

   

   Sto ocekivati od EVS-aweb  EVS-Manualweb  Skolica do kvalitete u EVS-uweb

  Što očekivati od EVS-a

  EVS Manual

  Školica do kvalitete u EVS-u

  Kontakt i prijava za volontere:

  Ispunite kontakt obrazac i povratno ćemo se javiti u najkraćem vremenskom roku. Također nas možete kontaktirati i putem Facebook-a.

  error: Content is protected !!