• 091 565 0948

Provedena aktivnost po treningu o Obrazovanju za ljudska prava – “I dječja prava su ljudska prava!”

Provedena aktivnost po treningu o Obrazovanju za ljudska prava – “I dječja prava su ljudska prava!”

Nakon završenog treninga od 14. do 18. listopada 2020. na kojem je naš Dinko zajedno s još 15 osoba stekao nova znanja u Kući za ljudska prava Zagreb, a koji su MMH i Carpe Diem prijavili preko Compass natječaja Vijeća Europe, uslijedila je i “follow up” aktivnost, odnosno aktivnost koja je planirana za provedbu u lokalnim zajednicama. Istu smo proveli u suradnji sa Udrugom Studio B iz Nove Gradiške, dok je sam trening, dakle, razvijen u suradnji s Vijećem Europe (i organiziran uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera) te je namijenjen osobama koje aktivno rade u području zaštite ljudskih prava i koje se zalažu za obrazovanje za ljudska prava. 
 
Tu “follow up” aktivnost u lokalnoj zajednici proveli smo u dugoreškom Demokratskom rasadniku, a na temu dječjih prava. Tako smo predstavili što smo naučili na “treningu o Obrazovanju za ljudska prava”, i fokusirali se na radionicu “I dječja prava su ljudska prava!”, a gdje su nam odlično poslužili crteži djece iz vrtića “Maslačak” na tu temu, a koji su tako bili izloženi za vrijeme prezentacije. Istoj je nazočilo 8 sudionika. Tako su ukratko predstavljena ljudska prava, kako ih u svojim odnosima Europska unija predano podupire, u skladu sa svojim temeljnim načelima slobode, demokracije i poštivanja. Poštivanja, i to ne samo ljudskih prava, već i temeljnih sloboda i vladavine prava – ono što Europska unija nastoji integrirati u svoje politike i programe. Naime, vrijednosti na kojima počiva Europska unija su “ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i poštivanje ljudskih prava”, sa sloganom “Ujedinjeni u različitosti”! Taj slogan označava ujedinjenje Europljana u EU – zajednicu za mir i blagostanje obogaćenu pritom različitošću svojih kultura, tradicija i jezika. O tome i svom EU iskustvu, kao volonter i sudionik na Erasmus+ programu govorio je Dinko Đurić. Nakon pregleda stanja iz 2019. po publikaciji koju izdaje Kuća ljudskih prava, a po prezentaciji GOOD inicijative, tako smo ukratko prezentirali što su to ljudska prava, na kojim se vrijednostima temelje, te zašto je bitna borba za ljudska prava. O tome je putem video veze govorio Boris Lekić iz Udruge Studio B. Nakon toga smo predstavili dječja prava kroz prava i odgovornosti koje ima svako dijete po Konvenciji o pravima djeteta. U tome su nam odlično poslužili crteži djece iz dugoreškog vrtića Maslačak. Naime, kao ljudska prava, prava djece nemaju rok trajanja, ona su univerzalna i svevremenska. U osnovi, svako dijete ima pravo na obrazovanje, zdravstvenu skrb, hranu, igru, zaštitu… Dječja prava svakom djetetu trebaju osigurati mogućnost da dosegne najviše što može.
Sva su prava povezana i jednako važna, a naravno, osim što nam određena prava pripadaju jer smo se s njima rodili, jednako je važno da poštujemo i tuđa prava.
Događaj smo završili upitajući sudionike što oni vide na zidu, što njima slike djece iz dugoreškog vrtića predstavljaju. 

Ovu aktivnost smo proveli po završenom treningu o “Obrazovanju za ljudska prava”, a što znači obrazovanje, osposobljavanje, stručno usavršavanje, informiranje, desiminacija, praktične aktivnosti u kojima smo stekli određena znanja, vještine, vrijednosti, pregovaračke kompetencije i osnažli se da doprinesemo izgradnji i obrani univerzalne kulture ljudskih prava u društvu, s ciljem promicanja i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda.

POVEZANI ČLANAK:
http://www.turbina-promjena.hr/uncategorized/trening-compass-o-ljudskim-pravima-s-argumentima/

KORIŠTENI MATERIJALI:
– Ljudska prava i demokracija – https://europa.eu/european-union/topics/human-rights_hr
– LJUDSKA PRAVA za ravnopravno i solidarno društvo! – http://edu.goo.hr/wp-content/uploads/2017/10/LJUDSKA-PRAVA.pdf
– Ljudska prava u Hrvatskoj: pregled stanja za 2019. godinu – https://www.kucaljudskihprava.hr/2020/04/17/ljudska-prava-u-hrvatskoj-pregled-stanja-za-2019-godinu/
– Dječja prava i odgovornosti, Hrabri telefon – https://djeca.hrabritelefon.hr/clanci/tvoja-prava-i-odgovornosti/https://udruga.hrabritelefon.hr/wp-content/uploads/2018/11/BROSURA_DJE%C2%BCJA-PRAVA_final_tisak_v2.pdf

PROSTOR JE BEZ NAKNADE USTUPLJEN U DEMOKRATSKOM RASADNIKU DUGE RESE.
Projekt „Demokratski rasadnik Duge Rese” je projekt Grada Duge Rese koji je nastao kroz proces javnog savjetovanja sa građanima grada Duge Rese s namjerom rješavanja dva vrlo slična prepoznata problema društvenog razvoja, a za koja Grad Duga Resa kao zajednica ima kvalitetne resurse kojima se oba problema mogu riješiti jednim projektnim zahvatom. Problemi  u zajednici koje su prepoznali građani jesu: nedostatak prostora za društveni rad, okupljanja i sl. i potreba jačeg uključivanja građana u procesu donošenja razvojnih odluka.
Tako se prostor predvorja kino dvorane koristi za djelovanje udruga i organizacija kojima nedostaje prostor  za rad i prezentaciju djelovanja. U novouređenom prostoru se tako organiziraju održavanja raznih edukativnih programa, predavanja, radionica, tečajeva, javnih tribina, projekcija filmova i sl. 
Prostorom i Programom upravlja oformljeni Građnski odbor za provedbu projekta i ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta.Udruga za lokalni razvoj "Turbina promjena" je korisnik Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge
error: Content is protected !!