• 091 565 0948

“Learning Balloon” trening za mlade – uskoro u Karlovcu!

“Learning Balloon” trening za mlade – uskoro u Karlovcu!

Udruga za lokalni razvoj “Turbina promjena” uskoro kreće u novu i dugoočekivanu avanturu u obliku treninga za osobe koje rade s mladima pod nazivom “Learning balloon”. Projekt je financijski odobren 2020. godine, no zbog dugotrajne nepovoljne epidemiološke situacije s COVID 19 pandemijom, provedba treninga odgođena je do prve povoljnije prilike, a to je od 25. do 31. srpnja 2022. godine, u Učeničkom domu Karlovac.

“Learning Balloon” projekt je financiran kroz program Erasmus + uz koordinaciju AMPEUA – Agencija za mobilnost i programe EU. Projektno partnerstvo „Learning Balloon“ stvoreno je na potrebi jačanja kompetencija osoba koje rade s mladima u području neformalnog obrazovanja. Rad s mladima ključno je područje za mlade i sada je postalo istaknutije nego ikad. Ipak, neformalno obrazovanje i rad s mladima ne dobivaju priznanje koje zaslužuju. Iz tih razloga obrazovanje i osposobljavanje osoba koje rade s mladima presudni su za osiguravanje kvalitetnog rada s mladima.

Provedbom ovog projekta, cilj je ojačati osobe koje rade s mladima s nizom vještina i kompetencija u neformalnom obrazovanje, a kako bi im se podiglo samopouzdanje u radu s mladima te osvijestilo o interkulturalnoj dimenziji neformalnog obrazovanja.

Nadamo se uspješnoj provedbi svih predviđenih aktivnosti i ostvarenju zacrtanih ciljeva.

Partneri na projektu su:

ANKA Youth Association

Сенки и облаци / Shadows and Clouds

Aktivna Zona

U Pokretu

DrONe – udruga za društveni razvoj i neformalno obrazovanje

ACT O’Clock

Tim 42

Junior Chamber International Prizren – JCI Prizren

Solution HUB

The Association for Local Development “Turbine of Change” will soon embark on a new and long-awaited adventure in the form of a training for everyone working with young people called “Learning balloon”. The project was financially approved in 2020., but due to the long-term epidemiological situation with the COVID 19 pandemic, the implementation of the training was postponed until the first more favorable opportunity; from July 25th to July 31st 2022., at the Student Home Karlovac.

The “Learning Balloon” project is funded through the Erasmus + program and coordinated by AMPEUA – Agency for Mobility and EU Programs. The “Learning Balloon” project partnership was created on the need to strengthen the competencies of people working with young people in the field of non-formal education. Working with young people is a key area for young people and has now become more prominent than ever. However, non-formal education and youth work do not receive the recognition they deserve. For these reasons, education and training of everyone working with young people are crucial to ensuring quality work with young people.

The implementation of this project aims to strengthen people working with young people with a range of skills and competencies in non-formal education, in order to raise their self-confidence in working with young people and raise awareness of the intercultural dimension of non-formal education.

We hope for a successful implementation of all the activities that we have planned and the achievement of the set goals.

#learningballoon#learningballoon2022#erasmusplusUdruga za lokalni razvoj "Turbina promjena" je korisnik Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge
error: Content is protected !!