• 091 565 0948

Dan nulte stope diskriminacije

Dan nulte stope diskriminacije

Na inicijativu Ujedinjenih naroda prvog dana ožujka diljem svijeta obilježio se Dan nulte stope tolerancije na diskriminaciju.

Ovaj datum prilika je svima nama da preispitamo svoju toleranciju na različitost i da ju prihvatimo u svim njenim oblicima. Tolerancija na različitost nije samo moralna obveza svakog od nas, već smo i zakonom dužni poštovati ljudska prava bez obzira na spol, jezik, vjeru, rasu, imovinu, nacionalno podrijetlo, naobrazbu, boju kože ili neke druge osobine te smo pred zakonom svi jednaki.  Neki od najvažnijih dokumenata o ljudskim pravima su Ustav Republike Hrvatske, Europska konvencija o ljudskim pravima Vijeća Europe te Opća deklaracija o pravima čovjeka Ujedinjenih naroda.

Važno je prisjetiti se da je međunarodna organizacija Ujedinjeni narodi nastala 1945. kao rezultat teških razaranja i šteta počinjenih nakon završetka Drugog svjetskog rata. Čine ju gotovo sve suverene države, uključujući i Hrvatsku, a osnovana je s ciljem očuvanja svjetskog mira i zaštite ljudskih prava. Ubrzo nakon toga, 1948. godine, donesena je Opća deklaracija o ljudskim pravima, kao prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava.

Nažalost, danas smo ponovno svjedoci kršenja ljudskih prava u ratom pogođenim zemljama u Europi i van nje. Stoga Udruga “Turbina promjena” poziva sve ljude na toleranciju te na postupanje u duhu bratstva sa svim ljudima, osobito s izbjeglicama iz zemalja pogođenih ratom.Udruga za lokalni razvoj "Turbina promjena" je korisnik Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge
error: Content is protected !!