• 091 565 0948
Kontakt info
Anamarija Garašić Severinac
Edukacije
Fakultet političkih znanosti, magistra novinarstva
Srednja škola Jastrebarsko, ekonomist
POU Lingua, Voditelj EU projekata
Vještine
Financije
96%
Administracija
90%
Gospodarska djelatnost
85%
Ranoranioc
15%

adimistrativni je referent Udruge. Zadužena je za opće poslove Udruge, te je koordinatorica volontera i projektnih aktivnosti u programskom području “Integracija ranjivih skupina u život lokalne zajednice” i programskom području “Podrška razvoju volonterstva na području Karlovačke županije”. Također, zadužena je za koordinaciju projektnih aktivnosti,pisanje projektnih prijava,administrativne poslove unutar projekata, izvještavanje, promociju udruge i projekata udruge tekoordinaciju volontera i vođenje baze volontera,vođenje evidencijskih dokumenata udruge,praćenje propisa iz područja socijalne skrbi,koordinaciju zaposlenika po projektima, te vođenje i koordinaciju međunarodnih projekata i pisanje projektnih prijedloga u okviru međunarodne suradnje.

Zadužena je i za vođenje internetske stranice i društvenih mreža Udruge, te za komunikaciju i odnose s javnošću. Sukladno svom zaposlenju u Udruzi zadužena je za vođenje općih financija Udruge te financija projekata koje Udruga provodi. Organizator je i izvoditelj volonterskih akcija, konferencija, javnih tribina te organizator i koordinator poslovnih sastanaka i događanja unutar Udruge, ali i sudionik na događanjima ostalih Udruga civilnog društva. U sklopu gospodarske djelatnosti Udruge zadužena je za organizaciju, koordinaciju te ostale poslove koje obuhvaća upravljanje projektima i administracijom projekata, kao i za provođenje radionica.

Do zaposlenja na poziciji administrativnog referenta bila je projektna administratorica zaposlena po Projektu promicanja dječje participacije „Naša prava“. Višegodišnja je volonterka Udruge za lokalni razvoj „Turbina promjena“ te je sudjelovala u organizaciji i provedbi nekoliko projekata, među kojima i „Solarno stablo“, „Nismo sami“, “Prilika za nas”, “Zajedno kroz dan”. Svoje obrazovanje stekla je na Fakultetu političnih znanosti kao magistra novinarstva, te kao ekonomist u Srednjoj školi Jastrebarsko. Također, pohađala je brojne edukacije i seminare, među kojima i tečaj edukacije za pisanje i provedbu EU projekata u organizaciji Udruge za lokalni razvoj „Turbina promjena“.

error: Content is protected !!