• 091 565 0948

Opći uvjeti i pravila privatnosti Udruge za lokalni razvoj “Turbina promjena”

I. Privatnost

Internetska stranica www.turbina-promjena.hr (u daljnjem tekstu INTERNETSKA STRANICA)  poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Sve podatke o posjetiteljima  INTERNETSKA STRANICA neće davati na uvid trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Izjava o odricanju odgovornosti

Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“ na svojoj INTERNETSKOJ STRANICI pruža informacije o svojim aktivnostima, zanimljivostima iz područja od vlastitog interesa i djelovanja te ni na koji način ne odgovara za vaše postupke, odluke ili akcije koje ste odlučili donijeti na temelju informacija ili drugog materijala objavljenog na INTERNETSKOJ STRANICI Udruge.

GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka)

Dana 25. svibnja 2018. godine na snagu stupa Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), skraćeno GDPR (General Data Protection Regulation).

Osnovna namjena GDPR-a je zaštita osobnih podataka odnosno svih informacija povezanih sa privatnim osobama.

Svaka obrada osobnih podataka temelji se na pravnoj osnovi, a pojedinačni zahtjevi za dodatnim uslugama, prijavama, upitima i komentarima koristit će se isključivo uz Vašu privolu.

Sudjelovanje na događajima i projektima u organizaciji i pod vodstvom Udruge za lokalni razvoj „Turbina promjena“ od vas će se tražiti suglasnost za obradu podataka u određene svrhe. Nakon potpisivanja suglasnosti za obradu osobnih podataka podrazumijeva se da će vas snimati i fotografirati i koristiti vaše ime, slike ili glas i slično, na događajima ili projektima u organizaciji Udruge za lokalni razvoj „Turbina promjena“ te objavljivati isto na INTERNETSKOJ STRANICI Udruge i ostalim medijima i društvenim mrežama  na neograničeni vremenski period bez naknade u svrhu promocije aktivnosti Udruge za lokalni razvoj „Turbina promjena“. Napominjemo da danu suglasnosti možete u bilo kojem trenutku povući kontaktom na e-mail Udruge: turbina.promjena@gmail.com.

Na događanjima koja se odvijaju na javnom mjestu Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“ ne odgovara za vaše slučajno pojavljivanje na fotografijama ili snimkama, no iz objektivnih razloga možete tražiti povlačenje fotografije ili snimke na kojima se nalazite i to e-mailom na: turbina.promjena@gmail.com.

II. Pravila i uvjeti nagradnih natječaja

Organizator

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“, Rakovac 13, 47 000 Karlovac, OIB: 23568922885, u daljnjem tekstu Organizator.

Trajanje, svrha i mjesto provođenja nagradnog natječaja

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Trajanje nagradnog natječaja navedeno je u svakom natječaju zasebno i odnosi se na područje Republike Hrvatske.

Fond nagrada

Fond nagrada utvrđuje Organizator u tekstu svakog nagradnog natječaja. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.

Pravo i uvjeti sudjelovanja, proglašenje pobjednika natječaja, preuzimanje nagrada

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe s prebivalištem/sjedištem u Republici Hrvatskoj. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnim natječajima Organizatora bit će istaknuti u svakom natječaju zajedno s načinima na koji će se proglasiti pobjednik/ici. 

Pobjednika bira Organizator i/ili po potrebi, drugi članovi žirija. Imena dobitnika nagrada bit će objavljena u roku 24 sati po završetku natječaja na službenoj internetskoj stranici Udruge (www.turbina-promjena.hr) i/ili drugim mrežama Organizatora.

Dobitnik/ci nagrade bit će obaviješten/i putem jednog ili više sljedećih kanala: na službenoj internetskoj stranici, na Facebook stranici, Instagram profilu, Twitter profilu, LinkedIn profilu ili putem e-maila sudionika. Isto tako, putem tih kanala dobitnik nagrade bit će obaviješten o načinima preuzimanja nagrade.

Sudionici u nagradnom natječaju

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade.

Mogućnost prekida nagradnog natječaja te izmjene pravila

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti pravovremeno obaviješteni putem službenih kanala (internetske stranice i/ili društvenih mreža). Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja.

Kontakt

Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“

Rakovac 13, 47 000 Karlovac

OIB: 23568922885

Adresa e-pošte:


error: Content is protected !!